INFRAHANKKEIDEN RAKENNUTTAMINEN, PROJEKTINJOHTO JA VALVONTA

Insinööritoimisto Parkkisenniemi Oy: infraprojektinjohtopalvelut kattavat muun muassa seuraavat hankkeen osa-alueet mukaan lukien infratietomallihankkeet:

  • Rakennuttamisen tietomalliasiantuntijan / projektipäällikön tehtävät
  • Projektipankkien pääkäyttäjän tehtävät hankkeen aikana (mm. Trimble Connect, Buildie, Niiniplus, Sokopro)
  • Kaupallisten urakka-asiakirjojen laadinta
  • Urakoiden kilpailutus, urakkaneuvottelujen järjestäminen ja urakkasopimuksien laadinta
  • Urakan aikainen rakennuttaminen, projektinjohto ja valvonta
  • Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät
  • Takuuajan tehtävät