Insinööritoimisto Parkkisenniemi

Teen omakotitaloihin vastaavan työnjohtajan, rakennesuunnittelijan ja pääsuunnittelijan tehtäviä Etelä-Suomen alueella (Uusimaa, Kanta-Häme ja Päijät-Häme).

Kauttani saat:

 • vastaavan työnjohtajan palvelut
 • pääsuunnittelijan palvelut
 • rakennesuunnittelu
 • arkkitehtisuunnittelu
 • KVV-valvojan tehtävät (sokkelin ulkopuoliset viemärit ja vesijohdot)
 • kustannusarviot
 • tarjouspyyntöjen laadinnat
 • tarjouksien sisältövertailu

VALVONTAPALVELUT

Voin toimia rakennushankkeesi vastaavana työnjohtajana. Vastaavan työnjohtajan tehtäviin kuuluu valvoa rakennustöiden etenemistä hyväksyttyjen suunnitelmien ja viranomaisohjeiden mukaisesti.Voin toimia myös rakennushankkeesi KVV-valvojana sokkelin ulkopuolisten viemäreiden ja vesijohtojen osalta.

1. Maankäyttö - ja rakennuslaki 122§

Vastaava työnjohtaja

Rakennuslupaa edellyttävässä rakennustyössä on oltava rakennustyötä johtava vastaava työnjohtaja. Toimenpidelupaa edellyttävässä työssä on oltava vastaava työnjohtaja vain silloin, kun se on kohteen käytön aikaiseen turvallisuuteen tai terveellisyyteen liittyvien syiden taikka maiseman ja ympäristönäkökohtien vuoksi välttämätöntä.

Vastaavan työnjohtajan on vastattava rakennustyön kokonaisuudesta ja laadusta sekä huolehdittava, että rakennustyö tehdään myönnetyn luvan, rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan mukaisesti.

 

Vastaavan työnjohtajan on huolehdittava, että rakennustyön aloittamisesta ilmoitetaan rakennusvalvontaviranomaiselle ja että rakennustyön tarkastusasiakirja pidetään rakennustyömaalla ajan tasalla.

2. Maankäyttö - ja rakennuslaki 122 f §

Työnjohtajan tehtävän alkaminen ja päättyminen

Vastaavan työnjohtajan ja erityisalan työnjohtajan tehtävät ja vastuu alkavat välittömästi sen jälkeen, kun hänet on hyväksytty tai ilmoitus työnjohtajana toimimisesta on jätetty, ja päättyvät loppukatselmukseen. Työnjohtaja voi vapautua tehtävästä ennen loppukatselmusta vain pyytämällä kirjallisesti rakennusvalvontaviranomaiselta vapautusta tai siten, että rakennusvalvontaviranomainen hyväksyy toisen henkilön työnjohtajan tilalle.

Pientalohankkeen rakennuttajan eli rakennushankkeeseen ryhtyvän vastuut on määritelty maankäyttö - ja rakennuslaissa. 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132Maankäyttö - ja rakennuslaki

SUUNNITTELU

Kauttani saat omakotitalohankkeesi kaikki arkkitehti – ja rakennesuunnitelmat ja pääsuunnittelijan tehtävät.

 • luonnossuunnittelu talopakettitarjouksia varten
 • arkkitehtisuunnittelu
 • rakennesuunnittelu
 • pääsuunnittelijan tehtävät
 • talopakettitoimittajan suunnitelmista puuttuvat arkkitehtisuunnitelmat
  (esim. asemapiirustus, hulevesisuunnitelma, katujulkisivusuunnitelma ja talousrakennusten suunnitelmat)
 • perustusten rakennesuunnitelmat
 • runko – ja vesikattosuunnitelmat

 

Käytän suunnitelmien laatimiseen CADMATIC Building – ohjelmistoa.

CADMATIC Building on arkkitehti- ja rakennesuunnittelun tietomallintava tehotyökalu. Sillä teet kaiken lupakuvista energialaskelmiin ja rakennesuunnitelmista elementtisuunnitteluun. CADMATIC Building -ohjelmiston kyky tuottaa IFC-malleja takaa yhteensopivuuden muiden tietomallinnusohjelmistojen kanssa. CADMATIC Buildingissä yhdistyy ainutlaatuisella tavalla piirustusten tuottaminen ja tietomallintaminen.

https://www.cadmatic.com/fi/construction/ohjelmistoratkaisut/cadmatic-building/